Затяга се контролът на детските площадки

Стопаните им ще изготвят планове за поддръжка, общинските съвети ще следят за спазването им

Снимка: Guliver / iStock

За да се повиши контролът на площадките за игра, техните стопани ще изготвят и актуализират списък с местата, които поддържат. Те ще определят мерките, средствата, сроковете и отговорниците за контрола и грижата за игралните площадки съобразно нормативните изисквания, съобщава Мениджър нюз, като цитира пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Мерките са предвидени в промени в Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, които МРРБ предлага, публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и в сайта на министерството.

Новост в проекта е контролът върху съставените от стопаните планове за поддръжка и тяхното изпълнение. Общинските съвети ще са отговорни за спазването им по отношение на площадките, чиито стопани са местните власти. За обществено достъпни площадки за игра, стопанисвани от физически или юридически лица, контролът ще се упражнява от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.

Стопаните за своя сметка ще трябва да премахнат площадките, които не са в списъка и в плана за контрол и поддържане, и ще бъдат отговорни за обезопасяването им и недопускането на лица до тях.

Времето за извършване на контрол над състоянието на площадката от стопанина се удължава от 1 до 5 месеца, в зависимост от интензивността на нейното посещаване. Определени са по-сериозни контролни дейности с проверки на функционирането и стабилността на съоръженията за игра, състоянието на настилките и оценка на безопасността на площадката.

Промените предвиждат контролният орган да уведомява производителя или доставчик на съоръженията за игра, настилките и елементите на обзавеждането, ако установи несъответствие с изискванията в техническата документация.

Коментари
Последни видеа