Как да изберeм училище за детето?

9 въпроса, на които трябва да си отговорите, преди да направите тази наистина важна стъпка

Снимка: Британско училище в София

В днешно време образованието е изключително важно за успешното бъдеще на младите хора. Има пряка връзка между нивото на образованост на един човек и последващата му реализация в обществото. Колкото по-образован е той, толкова възможността му за реализация е по-добра. В много държави по света елитните училища са гаранция за успешна кариера.

Много родители се чудят как да изберат най-подходящото училище за детето си. Говорят с приятели, търсят в интернет, съветват се с учители или други специалисти. Най-добре обаче е да си зададат няколко основни въпроса, защото това е най-важното за бъдещия им избор.

Снимка: Британско училище в София

1. Какво бъдеще искам за детето ми, когато порасне?

Това е основният въпрос: Искам да управлява собствен бизнес. Искам да е високоплатен служител. Или да прави онова, което най-много иска и да се посвети на талантите и интересите си.

Който и избор да е желаният, най-важно е детето да съхрани своята креативност и уникалност, и да ги развие. Най-скъпо платените служители са онези, които създават иновации. Най-успешните нови бизнеси се градят върху нови открития или измисляне на нови услуги. Всички нововъведения са плод на нетрадиционно мислене, което е най-трудно да се развие и съхрани в съвременния свят. Образованието – такова, каквото е в момента, унищожава креативността и творчеството, защото създава хора по калъп. Изводът е, че трябва да намерите училище, което да запази творческия порив у децата и да го развие през годините.

2. Колко важно е да изкарва високи оценки?

Ооо, да, никога не сте си представяли, че това не е важно. Винаги сте смятали, че е от първостепенно значение да изкарва високи оценки и да се представя отлично на тестове и изпити.

Стандартизираното образование възниква по време на промишлената революция от необходимостта от елементарни знания, които да създават работници за развиващата се промишленост. Оттогава са минали векове, но образованието е секторът, който се променя и обновява най-бавно, на цикъл от 70 години. Закъснението в образованието означава, че децата, които започват училище днес, ще бъдат баби и дядовци, преди образователната система да се промени. Учениците продължават да бъдат изпитвани със стандартизирани тестове, които в повечето от образователните системи са всъщност възпроизвеждане на информация.

3. Как се чувстват децата в училище?

Преди години е направена анкета в Обединеното кралство сред родители в отговор на въпроса: Кое е най-важното предимство на едно училище? Интересен факт е, че най-многобройните отговори не включват академични резултати, които най-често са в основата на правенето на рейтинги и класации за най-добрите училища. Родителите искат физическа и емоционална сигурност за децата си. Те желаят децата им да са щастливи като се социализират и създават приятелства.

Когато изпращате детето си в частно училище се надявате, то да бъде наглеждано цял ден и да сте спокойни, че няма да избяга и нищо няма да му се случи. Оказва се, че частните гимназии, макар директорът да е отговорен за децата по време на учебния ден, разрешават на учениците да напускат училищния двор и да се шляят из кафенета, пазари, магазини и др… Вие изпращате детето си в училище. То стига там, събира се с още няколко съученици и отиват в близкото кафене, поради което изпускат част от часовете. Нима това е в реда на нещата? Друг пример: имате малко дете, което е взето след училище от непознат и вие дори не сте попитани дали може да бъде дадено на този човек. Как да сте спокойни при това положение?

Снимка: Британско училище в София

4. Каква е обкръжаващата среда?

Много е важно как се чувстват децата в училището, тъй като, ако те там са щастливи, ще имат и високи академични резултати. В тази връзка ви съветваме да попитате какви деца се записват в училището, какви са родителите им? Как училището се справя с предизвикателства като невъздържано поведение у някои деца, изблици на агресия и др.?

5. Как учителите се отнасят към учениците?

Проучване на ученическото мнение в Обединеното кралство, за това какво биха желали да получат в училище, показва че децата се интересуват дали някой ги поздравява с усмивка всеки ден, дали ги пита как се чувстват и дали наистина ги слуша, когато споделят.

От изключително значение са уменията за емпатия и активно слушане, които, обаче, не се преподават в нито една програма за придобиване на учителска правоспособност.

6. Как училището развива у учениците си уменията, за които изпитват новопостъпващите?

В българските училища, особено частните, се наблюдава истинска надпревара в измисляне на тестове за прием. Всичко това има за цел да демонстрира на родителите, че училището е престижно, в него много трудно се влиза и се приемат отбрани кандидати.

Ако се сблъскате с такъв подбор, трябва да имате едно наум: за да предявяват толкова изисквания на входа, означава, че те самите не вярват в способността си да създадат у децата, онези умения, които проверяват. Много по-лесно е децата да са предварително подготвени и училището да се гордее с постиженията им, отколкото самото то да поеме отговорност да развие у децата личностни умения, които не са залегнали в образователните изисквания.

Добре е, когато отидете на среща да попитате как училището изгражда у децата онези умения, които изисква при кандидатстването? Почти сигурно е, че няма да получите удовлетворяващ отговор и това е така, защото ако те знаеха как да ги създадат у учениците, нямаше да искат да са вече готови за тези предизвикателства.

7. Какви езици искате да учи детето ви?

Разбира се английският език е задължителен, защото днес е необходим навсякъде. Ако вие знаете един чужд език, за децата днес се препоръчва да знаят два или повече, тъй като деловият свят е отворен за нас и колкото повече езици знае детето, толкова повече възможности ще има за работа по света. Трябва да изберете училище, което предлага езиците, които вие сте избрали.

8. Как се преподават практически знания? Откога се изучават компютърни технологии? Колко важна е математиката?

Учениците на XXI век се сблъскват с предизвикателството да изучават един взаимосвързан свят, в който знанието непрекъснато се развива. Добрите училища са онези, които подготвят децата за живота. Ако обучителният процес е приятен това мотивира учениците и води до постигане на високи резултати. Образованието трябва да е синхронизирано с действителността и да се развива по същия начин, както се случва в живия живот.

Много е важен практическият опит. Това е причината в последните години да се говори толкова много за STEM (природни науки, технологии, инженерство и математика). В часовете по природни науки, учениците трябва да правят експерименти и да откриват света. Информационните технологии и достиженията на техниката трябва да се използват повсеместно в образованието. Много е важно да се развият дигиталните умения на учениците, още от подготвителните групи, защото те знаят как да ги използват за игра, но не и за учебни цели. Един от трудните предмети в училище е математиката. Тя трябва да е в центъра на вниманието, тъй като съвременните науки използват все повече математически модели и знания.

9. Как се развиват писането и четенето на роден език?

Писането и четенето са важни за успешното включване на съвременния човек във всички сфери на професионалния и личен живот. Родният език - основен език за общуване в училището трябва да е средство за развитие на умението на учениците да работят с текстове от културната, медийната, битовата и научната сфера на общуване и на видовете въпроси, на които учениците търсят отговор, за да развиват способностите си за четене с разбиране. Езиковите умения у децата трябва да се развият, научавайки ги да пишат различни видове текстове и същевременно това да им доставя удоволствие. Уменията за добро устно или писмено изразяване на един език се прехвърлят и при изучаването на друг.

Снимка: Г-жа Теодора Ненова - основател на Британско училище в София

Дойде време да обобщим какво задължително трябва да имате предвид избирайки училище за своето дете. Ето и най-важните съвета на г-жа Теодора Ненова, основател на Британско училище в София, които могат да ви бъдат наистина изключително полезни при избора:

- Да потърсите училище, което да съхранява творческия порив у децата, а не да ги формова да бъдат еднакви;

- Да проучите какви са останалите родители и в каква среда ще е детето;

- Как учителите се отнасят с учениците?

- Какви езици са важни за вас и предлага ли ги училището?

- Имат ли учениците практически часове по природни науки?

- От кой клас започват да учат информационни технологии?

- Колко внимание се обръща на математиката?

- Колко е важно да развият четенето и писането на родния си език?

Вместо заключение, съветва г-жа Теодора Ненова, от съществено значение е училището да бъде храм на науката, а не петзвезден хотел. Луксът не е подходящ в учебна среда, защото нейната функция е да развие у децата желание за учене през целия живот, което се постига с осъзнаването на ценността и необходимостта от знание, а не през качествата на сградата, тъй като сградата е само обвивката, а не самия бонбон.

Коментари
Последни видеа