10 основателни причини да инвестирате в своето образование

Ето защо то е толкова важно и кои са конкретните ползи от ученето

Снимка: Shutterstock

Образованието е един от ключовете за постигане на успех. И е много важно децата да разберат, че училището, а после и университетът са не просто период от живота, който трябва „да се избута някак“, а важна инвестиция в тяхното бъдеще. Защото доброто образование може да ги обогати и да им проправи път за хиляди възможности, които определено ще разнообразят живота им.

Докато някои спорят за стойността на образованието, доказателствата показват, че то е всъщност изключително важно. Ето десет сериозни причини, които ще ви накарат да се съсредоточите върху ученето!

1. Намалява бедността

Глобалната бедност остава огромен проблем и образованието може да изиграе съществена роля за прекратяването й. Експертите констатират, че ако всички деца напуснат училище само с основно умение като четененето, това ще доведе до край на бедността за 171 милиона души. С всяка изминала година на обучение потенциалните приходи на човек се увеличават с 10%. По-доброто образование се равнява на по-добри възможности за по-доходоносна професия.

Снимка: Shutterstock

2. Образованите хора се радват на по-добро здраве

Както стана ясно, доброто образование почти винаги върви ръка за ръка с по-престижна работа, която може да осигури на човек значително по-качествен живот, а това означава и по-добро здраве. Такъв тип хора са по-склонни да полагат грижи и да посещават необходимите специалисти, когато имат нужда от медицинска помощ. По-високите заплати също означават, че хората могат да си позволят по-качествена храна, която няма да вреди на организма.

3. Редуцира стреса

По-качественото образование може да доведе и до по-малко стрес, особено по отношение на финансите. Когато придобивате повече знания, ще имате по-голям контрол над живота си, благодарение на хубавите възможности. Тогава и трудностите, с които ежедневно се сблъсквате, няма да бъдат толкова осезаеми.

4. Улеснява социализацията

Социализацията, специално при по-младите хора, е важна за свикването с това, човек да бъде част от обществото. Децата първо се научават да бъдат социални у дома, но в училище изграждат навика да общуват с различните от тях хора, да работят в екип и да изграждат взаимоотношения помежду си. Данните показват, че тези ползи се пренасят в живота на възрастните и че образованите възрастни често са много по-социални, което донякъде им осигурява и силна емоционална подкрепа.

5. Разширява хоризонти

Образованието позволява на ума да достига до голямо разнообразие от различни мнения и гледни точки. Това определено насърчава хората да разширят разбирането си за света и другите, и да станат по-съпричастни. Изследванията в тази област сочат, че четенето на литературна фантастика е особено ефикасно за изграждането на емпатия.

6. Води до равенство между половете

Въпреки че през годините е постигнат огромен напредък, липсата на равенство между половете остава. В световен мащаб жените и момичетата са по-малко образовани от мъжете. Следователно последици не липсват, а образованието е сигурен начин да се справим с тях. Изследванията показват, че ако жените са образовани колкото мъжете, това може да намали детските бракове, да позволи на жените да получат по-добра професия и да им даде възможност да участват пълноценно в обществото.

7. Подпомага икономиката на нацията

Образованието не е предимство само за отделната личност, но и за цялата нация. В държавите с високо ниво на грамотност живеят граждани със сравнително по-високи доходи на глава от населението. А когато вие самите сте осигурени добре финансово, естествено ще връщате парите отново на държавата.

8. Намалява престъпността и войните

Проучвания показват, че обучението има влияние и върху нивата на престъпност. В едно изследване, в което участват само мъже, за всяко едногодишно увеличение на завършено средно образование процентът на присъди за имуществени престъпления намалява с 20-30%. При насилствените престъпления също се наблюдава разреждане. Това може да се дължи на факта, че образованието дава на хората повече икономически възможности, въпреки че без съмнение има и други фактори. Що се отнася до войната, статистиката сочи, ако процентът на записващите средно образование се увеличи с 10% от средното, рискът от война може да намалее с 3%.

Снимка: Shutterstock

9. Подобрява околната среда

Климатичните промени са заплаха за целия свят и неговото население. По данни на експерти от 2005 г. загрижеността за околната среда е свързана с по-високите нива на образование в 47 държави. А през 2010-2012 г. хората със средно образование вече започват да се интересуват повече от опазването на околната среда, отколкото от стимулирането на икономиката. Въпреки че данните не казват точно какво е направено, за да се превърне околната среда в едно по-добро място, първата стъпка към действие всъщност е грижата към природата.

10. Намалява щетите от природни бедствия

Споменавайки околната среда, природните бедствия имат огромен ефект върху обществото и неговата икономика. Образованието е ключ към намаляване на уязвимостта към природни бедствия и следователно неизбежно изменение на климата. Ако една нация е съставена от повече хора с високо ниво на образование, то тогава по-вероятно е те да бъдат по-добре подготвени за бедствия. Това означава, че чрез инвестиране в образованието, страните, където природните бедствия са често срещани, могат да се предпазят по-лесно.

Елена Николова – по материали от TIS!

Коментари
Последни видеа