Министър Кунева: В училище трябва да влязат млади учители

Спешно

08 октомври 2016 г.

Снимка: Guliver / iStock

"В училище спешно трябва да влязат млади учители. Не само млади на възраст, но и специалисти в дадена сфера - инженери, биолози, химици, специалисти по информационни технологии, които могат да са полезни за образованието. Без млади и ентусиазирани хора дългочаканата реформа ще се случи трудно", заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Това се случи в петък на лекция в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" пред над 200 студенти, когато стана ясно, че младите учители у нас вече са под 10 %, съобщава МОН.

Усилията ще са заложеното 10-процентно увеличение на учителските заплати да е само начало на по-големите инвестиции в образованието, според министъра. Но въпросът не е само до заплати. Става дума за квалификация, кариерно развитие, отчитане на активна работа по проекти, резултати на децата и други фактори.

Реалната ситуация: гилдията застарява и липсват желаещи да станат учители, според специално изследване за проблеми с хората, които се обучават в педагогически специалности, поръчано от МОН. За периода 2007-2013 г. чувствително намалява относителният дял на младите кадри до 34-годишна възраст - от 15% за 2007 г. през 2013 те са 9,9%. Значително се увеличават кадрите на възраст 55 и повече години - от 16,8% за 2007 г. той нараства на 29, 3 % за 2013 г. 

Държавният стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти предвижда въвеждаща квалификация за новопостъпилите учители. "Идват в училище – нужен им е наставник, като на всяка първа работа младият човек има нужда от напътствия. Така ще осигурим и приемственост", допълни министърът. Затова се дават възможности за допълнително възнаграждение за наставника, който да планира въвеждането на младия колега в работата, да го подкрепи при сблъсъка с документацията и училищната среда.

Новият стандарт за квалификация въвежда прозрачна система за кариерно развитие. То вече няма да е обвързано само с годините учителски стаж. Важни стават и получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. Сред мерките за кариерно израстване, ключово е атестирането на всички педагогически специалисти. Предвижда се в подкрепа на социалния статус на учителите да се поемат битовите и транспортни разходи за населени места, където не достигат специалисти. Ще се покриват и разходи за наем, когато населеното място e малко или отдалечено, обяви Кунева.

Посоката, в която обществеността очаква промяната е индивидуален подход към учениците – учителите да докоснат душата им, търси се промяна на методите на преподаване – повече практически занимания, използване на съвременни технологии и въвличане на учениците в различни проекти, повече практика и добър психологически подход.

За първи път образованието е със собствена оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, припомни вицепремиерът.  Вече са одобрени две операции за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: Първата е с бюджет 20 млн. лева. Заложено е обучение на 17 000 души, от които 2 000 на възраст до 34 години – това са младите учители. Втората е за повишаване на капацитета на преподавателите за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 млн. лв.

Коментари
Последни видеа

Всяко утро

01 февруари 2023 г.