МОН: Без политическа агитация в детските градини и училищата

Децата да не бъдат свидетели или неволни участници в съревнованието

Снимка: Дияна Георгиева

Директорите на детски градини и училища в страната да не допускат децата и учениците да бъдат въвличани по какъвто и да е начин в настоящата предизборна кампания за избор на президент и вицепрезидент, както и на предстоящия референдум. Това е разпоредило Министерството на образованието и науката.

Заповедта е по повод предложени мерки от Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) за гарантиране на правата на децата и учениците. МОН припомня разпоредбите на чл.11 от Закона за предучилищното и училищното образование относно неналагането на учениците на идеологически или религиозни доктрини, както и ограниченията за включване в политически дейности на деца в Закона за политическите партии. 

Директорите са длъжни да не допускат политически агитации и събития на територията на детските градини и училищата. Те трябва да уведомяват незабавно Регионалните управления на образованието при поява с цел агитация на кандидатите за президент и вицепрезидент на територията на учебните заведения. 

Учениците не следва да бъдат свидетели или неволни участници в съревнованието на политическите сили или индиректно да бъдат използвани за отправяне на послания към обществото, се казва още в писмото към регионалните управления. 

Коментари
Последни видеа