Голямото приключение „От мен зависи“

Ученици влизат в лидерски роли и представят постиженията си

Над 150 ученици от различни випуски и от 34 класни стаи от цялата страна ще се включат в голямото приключение „От мен зависи“.

Учениците ще влязат в лидерски роли и ще представят постиженията и наученото през годината. Това ще се случи на 10 юни в сградата на Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 

Участниците ще споделят опита си в различни работилници, дискусии и представяния, ръководени изцяло от самите деца, както и на специални „щандове на успеха“. Учениците ще провеждат и своеобразни обучения за малки и големи, чрез които ще демонстрират нагледно придобитите умения. 

Образователната инициатива “От мен зависи” подкрепя ученици и учители по програма "Заедно в час". Тя е продължение на годишна конференция “За успеха на всяко дете”.

"Ключов фактор за устойчивия напредък на децата е той да надхвърли пределите на класните им стаи и да бъде представен и споделен с хора, които могат да служат за ролеви модели и са добър пример за успешно развитие във всяка сфера на обществото. Важно е да се показват добрите примери с цел те да бъдат вдъхновение за учениците в цялата страна”, споделя Мария Сендова, един от основните организатори на конференцията.

Конференцията продължава от 10:00 ч до 16:30 ч. Подробна програма на включените дейности може да намерите на този линк.

Коментари
Последни видеа