2320 деца се отглеждат в приемни семейства

Как да се подобри алтернативната грижа за над 11 000 деца и младежи

26 февруари 2018 г.

Участие в кръглата маса взеха Росица Димитрова, заместник министър на труда и социалната политика, Ваня Колева, заместник-министър на младежта и спорта, Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на Сдружение SOS Детски селища България, Димитрина Петрова, програмен директор на SOS Детски селища България, Нина Тодорова, съветник по семеен тип грижа на SOS Детски селища България, Надежда Денева, консултант, Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“, Милена Харизанова, специалист по закрила на детето в УНИЦЕФ, Събина Събева, Фондация „Международна социална служба – България“, Велина Стоянова, девойка, напуснала алтернативна грижа.

2320 деца се отглеждат в приемни семейства към 31.12.2017 г. Също така според актуални данни общо 11 057 деца и младежи се отглеждат в алтернативна грижа, като приблизително 500 от тях всяка година напускат и започват самостоятелен живот.

От тях около 45% са с основно или по-ниско образование, а 47% - със средно образование. Това стана ясно на кръгла маса „От грижа към самостоятелност: подкрепа на младежите, напускащи и напуснали грижа в България“, реализирана от Сдружение SOS Детски селища в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на младежта и спорта.

На срещата бе обсъден работен доклад, проследяващ какво се случва с тези, които напускат грижата, и на необходимостта от индивидуализирана и системна подкрепа на тези младежи, за да се подобри нормативната рамка, политиките и практиките, свързани с тях.

Работният доклад има конкретна цел - да освети съществуващи проблеми в областта на подкрепата за напускащите и напусналите грижа, за да се започне очертаването на предметната област и да се набележат ориентири за методологията на същинското предстоящо изследване. Той мобилизира интерес и ще помогне за провеждане на качествено изследване в течение на шест месеца, за да очертае възможностите за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, и да очертае възможностите това да се случи.

„Изключително е важно да подкрепяме децата и младежите всячески, а не само за покриване на битовите им нужди. Следващото много важно е тяхното образование, защото без образование няма настояще, няма бъдеще, но най-вече да ги подкрепяме, за да се интегрират пълноценно в обществото ни. SOS Детски селища България имат много опит и не само че подкрепят младежите след напускане на формата на грижа, но продължават тази подкрепа и много след това“, каза Росица Димитрова, заместник министър на труда и социалната политика.

„От нашето министерство напълно подкрепяме и сме съгласни с това, което е изведено като изводи – а именно, че приемната ни грижа предоставя много добри възможности за децата до 14 години. Иска ми се да се фокусираме над подпомагането на приемните родители, които срещат трудности с младежите, започващи своя самостоятелен живот. Честото извеждане на децата и преминаване от една форма на друга, както и трудностите, които тези млади хора срещат в зряла възраст, ни дават основание да помислим какво трябва да направим, какви стъпки трябва да предприемем, за да получат младежите добри комуникативни възможности. Когато говорим за деца и младежи в алтернативна грижа, реплики като „Това не е моя грижа“ нямат място. Това, което ми се иска да си кажем е, че тази отговорност не бива да лежи само върху хората, персонала на тези услуги – това е грижа на цялото ни общество“, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева.

Коментари
Последни видеа