Какво е Киндиру и как развива ума и тялото

Психологът Магдалена Данаилова разяснява австралийската система за ранно детско развитие

Снимки: Център за ранно детско развитие и психологическо консултиране "Шарено детство"

Киндиру е австралийска система за ранно детско развитие за деца от 6 седмици до 5 години. Тя е научно обоснована и се базира на множество изследвания в педиатрията, психологията, педагогиката и неврологията.

Системата е разделена на класове, според възрастта и уменията на децата. Всичко се случва през движение, игри, танци, песни и римички.

Основна цел - сензорно-моторна интерграция

С всички деца се правят упражнения, които целят подтискане на първичните рефлекси, които, ако не бъдат подтиснати навреме, могат да доведат до затруднения не само в моториката.

Всички ние се раждаме с множество рефлекси, които ни помагат да оцелеем. Всеки един рефлекс има конкретна функция и цел, след изпълнението на която вече става излишен и трябва да бъде подтиснат и заменен.

На мястото на тези неволеви движения се появяват други, осмиислени и целенасочени действия, които също подпомагат нашето оцеляване и пълноценно съществуване.

За да се случи този процес, бебетата и децата имат нужда от множество движения, съобразени с тяхната биологична и неврологична възраст.

Защо е до 5-годишна възраст

Киндиру прграмата е за деца до 5-годишна възраст, защото това е периодът, в който мозъкът се развива най-интензивно и всичко, което правим с децата през тези първи години от техния живот, полага основите на по-нататъшното им развитие и умения.

Колкото повече движения извършва едно дете, толкова по-автоматизирани стават тези негови движения. А след като станат автоматизирани, мозъкът спира да изразходва ресурс около всичко свързано с движението и проприоцепцията - вече не е необходимо непрекъснато да изчислява позицията на тялото в пространството, да дава сигнали за коригиране на дадена поза и т.н.

Когато освободим мозъка от необходимостта да прави всички тези изчисления, ние му помагаме да вложи целия този ресурс и енергия в други, по-сложни операции, като мисловна дейност например.

Ето защо, когато едно дете има добра двигателна култура и правилно подтиснати рефлекси, можем да кажем, че то е готово за училище.

Когато седи на чина, то няма да подпира с ръка главата си, поради умора или неподтиснати рефлекси; няма да движи цялата глава, а само очите при четене и проследяване на ред по ред в тетрадката; няма да „шава” на чина, опитвайки се да намери максилано удобната за него поза.

Киндиру програмата цели именно това: 

- следване на естественото развитие на децата,

- подтискане на всички първични рефлекси и тяхната замяна с висши, постурални такива,

- подпомагане на висшите функции на мозъка (памет, концентрация, мислене) и, разбира се, не на последно място - предоставяне на възможности за забавления, игри и социализация с връстници.

Киндиру часовете са групови и срещата на децата с други деца и на родителите с други родители също е важна част от емоционалното състояние на всяко семейство. Още от бебета децата се забелязват едно друго, изучават се, общуват, докосват се и разменят играчки, а пък техните родители формират нови контакти и приятелства, обменят ценен опит и съвети.

Междувременно, специалистите, водещи тези часове, дават полезна информация относно развитието на децата в конкретната възраст и идеи за подобни развиващи игри и вкъщи.

Магдалена Данаилова е детски психолог и специалист ранно детско развитие.

Завършила е бакалавърска степен по психология в Абърдийн, Шотландия, където е преминала и двужодишен курс по консултантски умения. После завършва магистратура „Детско-юношеска и училищна психология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Била е доброволец към няколко центъра и организации. Работила е като психолог в ЦСРИ на лица с проблеми от аутистичния спектър, а от 2016 г. работи в Център за ранно детско развитие и психологическо консултиране "Шарено детство", на който е един от създателите.

"Работя по австралийска система за ранно детско развитие - Киндиру, а също така съм и консултант по невромоторни незрялости към същата програма", обяснява Магдалена. "Интересите и компетенциите ми са свързани с ранното детско развитие, както и разстройства и особености в психичното, социалното и емоционалното развитие на децата."

Коментари
Последни видеа