Игра с рими помага за трудните букви

Какво представлява? Логопедът Маргарита Аспарухова обяснява

Детето греши определени думи при изписване - помогнете му да ги научи правилно с игра. На картончета напишете двойки думи, които се римуват и които детето бърка в тетрадката.

В случая са избрани рими с думи, които се пишат с „й”, „йо”, „ьо”, „я” (кой, мой; май, рай; майка, зайка; пия, мия; пея, сея; Зайо Байо, пей, живей; играй, мечтай; скрий, покрий; кутийка, саксийка; актьор, монтьор; беля, меля; бял, цял; информация, ситуация, т.н.).

В зависимост от случая вие бихте могли да изберете отработването и на друг тип правописни особености: „град, глад”, „пръст, ръст”, „младост, радост”, „свещ, пещ”, „мост”, „гост”, т.н.

Играе се на принципа на „мемори” с картинки (вид игра за развиване на паметта, от англ. memory - памет), при която трябва да запомниш къде се намират картинките и обръщайки картите две по две, да ги свържеш в правилни двойки. Тук задачата е по-трудна, защото думичките не са напълно еднакви (както са картинките при оригиналната игра) и детето трябва да съобразява и помни как се римуват помежду си.

За кого е подходяща?

Играта с картончетата с думички е подходяща за деца, които вече могат да четат. За децата, които все още не могат да четат, бихте могли да направите игра отново с рими, но думичките ще бъдат представени чрез картинки.

За какво помага?

Играта цели упражняване на уменията за римуване, подобряване на паметта и запомняне на правописа на съответните думи.

Тя, също така помага за развиване на уменията за спазване на реда и следене на правилата. Подходяща е и за работа в група.

И, разбира се, както при всяка друга игра, оставете децата да победят, но в същото време играйте достатъчно добре, за да поддържате интереса им.

В началото бихте могли да им давате насоки за по-лесно запомняне, сякаш ги отправяте към себе си. Например: „Значи трябва да запомня, че в този ъгъл пише „Зайо”.

Маргарита Аспарухова, логопед и ерготерапевт, Център за приобщаващо образование

Източник: priobshti.se

 

Коментари
Последни видеа