Какво представлява дуалното обучение

И какви нови перспективи има в тази област

24 октомври 2016 г.

Снимка: Guliver / iStock

Сред многото инициативи, които напоследък се предприемат в посока дуално обучение у нас, е проектът на Стопанска камара Австрия „Готов ли си да „изучиш практиката“?“.

Кое е най-ценното

- Дуалното обучение позволява редуване на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията;

- При него веднага си личи практическото приложение на наученото, а работейки в реална работна среда, учениците могат да се интегрират директно в производството, да пробват работата на различни позиции и да опознаят тънкостите в различните отдели;

- Не е за пренебрегване и че се получава възнаграждение за труда и се трупа трудов стаж, а след завършването учениците са готови веднага да започнат работа;

- След това обучение излизат квалифицирани специалисти с диплома за завършено средно образование от една страна, а от друга – свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.

- Тези специалисти са не само конкурентоспособни във всички страни от ЕС, но и самостоятелни и отговорни личности.

След като през миналата учебна година Стопанска камара Австрия реализира първите две паралелки за обучение по дуалната система в България – в София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“, през настоящата учебна 2016/2017 г. стартираха още 5 нови паралелки в следните градове:

- Габрово по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ с прием след VII клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и Цератизит България AД

- София по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ (две паралелки с прием след VII клас със засилено изучаване на немски / английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с някои търговски вериги.

- Ямбол по специалностите „Мехатроника“ (с прием след VII клас и засилено изучаване на английски език) и „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след VIII клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите Палфингер Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

През учебната 2017/2018 г. ще бъде осъществен нов прием по горепосочените професии, както и по нова професия - „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" София в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, Йобстел България ООД , Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД.

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в XI и XII клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени съвместно от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение, казва София Дамянова, мениджър на проекта.

 

Коментари
Последни видеа

Всяко утро

01 февруари 2023 г.