Скулптура от бонбони може да реши много проблеми

Психологът Русана Гаджанова обяснява как

Снимка: Guliver / iStock

Изкуството като начин на изразяване е необятно, естествено и различно, предвид особеностите и индивидуалността на всяка личност. Но как би могло да реши проблем - бил той голям или малък? Психологът Русана Гаджанова дава чуден пример - за пластика от желирани бонбони, локум и сламки, която би могла да помогне за справяне в различна ситуация.

Когато лимоновите резанки, халвата и жилибомчетата не са просто детски лакомства, а пътеводител към правилните решения. Като ключовата дума е "заедно" - малки и големи да преодоляват препятствията като игра.

Разнообразието на арттерапевтичните техники разкрива широк хоризонт за практическото им приложение, в зависимост от контекста -индивидуална, групова задача; работа, насочена към емоции и преживявания, или към изследване на процеси, състояния, взаимодействия. Творческото съзидание е общочовешки процес, издигнат над възрастови, етнически, полови, културни и социални особености. Използването на творчеството в оздравителните процеси става все по-пулярен метод. Но арттерапията не се ограничава само в медицинската практика.

Творчеството и играта са пряк път за изследване и свързване с ресурси в различни направления; подкрепят осмислянето и самоанализа, и способстват процеса на търсене на решения в различни проблемни ситуации. Груповите задачи при работа с екипи позволяват да се проследят и наблюдават вътрешни за екипа процеси, роли и модели; да се анализира получена информация в търсене на решение по проблем; да се повиши вътреекипното взаимодействие и да се подобри работния микроклимат.

Онагледяването на процеси, които са неясни, затормозяващи или изискват допълнителни усилия, активира у участниците ресурсите за справяне. Общата дейност сплотява, обединява и води към резултат. Изработването на общи проекти може да задоволи потребността от близост, идентификация и удовлетворение. Усещането за собствен принос в постигане на обща цел дава самочувствие и усещане за лична значимост на участващите, независимо от това дали се работи в група или в професионален екип. Чувството за подкрепа и принадлежност допълнително сплотява участниците. Груповата задача може да се постави в различна насока, като от това зависи и изборът на техника – колаж, рисунка, диорама, скулптура и др.

Подборът на материали дава свобода – рисувателни материали,текстил, пластични материли, хартия и др. Работата с конвенционални или неконвенциоонални материали зависи от контекста и задачата, чието решение ще се търси. Но едно от най-важните условия е да има и забавление.

Русана Гаджанова е клиничен психолог. Работи с деца, родители, индивидуални клиенти и групи, семейства, потребители на различни социални услуги в специализирани центрове. Сертифициран треньор по позитивно родителство и член на Дружество на психолозите в България. Занимава се с арт терапия и води тренинги и обучения на професионални екипи.

тел. 0886/320 659; e-mail: russana_g@abv.bg, facebook: АРТ - алтернативи за развитие и терапия

 

 

 

Коментари
Последни видеа