Спокойната любов на бащата

10 септември 2018 г.

Снимка: Shutterstock

"Родителите обичат своите деца с тревожна и снизходителна любов, която ги разваля. Има и друга любов – внимателна и спокойна, – която ги прави честни. Това именно е истинската любов на бащата." 

Дени Дидро

Коментари
Последни видеа

Всяко утро

01 февруари 2023 г.