Учени от САЩ: спортът прави децата по-успешни

Още един аргумент да запишете хлапето в спортната секция

02 август 2022 г.

Снимка: Getty

Американски учени откриха нови доказателства, че спортът има положителен ефект върху децата. И тук не става дума за физическо развитие, а за това, че стават по-успешни в кариерата.
Новото изследване било насочено към изучаване на издръжливостта и упоритостта, които се формират чрез спорта.
Първото качество позволява на децата

да не се отказват при постигането на цели

не само в спорта, но и в други области. Второто качество формира у подрастващите по-стабилна психика и способност да постигат своето.

Продължителното спортуване в детството оказва влияние върху бъдещия характер. Дори ако в бъдеще то се откаже, пак ще постигне повече от тези, които никога не са посещавали спортни секции, установили учените.

„Децата, които спортуват,

научават какво означава да се бориш

Те научават нови умения, преодоляват трудностите и се възстановяват по-бързо от неуспехите, за да опитат отново“, казва Емили Нотнагъл,  шеф на проучванията.
Това е така, защото спортът формира не само физическа издръжливост, но и социални умения и интелигентност. Това важи особено за колективните спортове, които учат как се изграждат взаимоотношения.

Проучването е проведено от есента на 2018 г. до пролетта на 2019 г. Анкетирани са общо 3993 възрастни. Във въпросника, който участниците попълвали, те оценявали себе си по скала от 1 до 5 в отговор на твърдения като: „Аз съм усърден“, „Никога не се отказвам“ и „Аз съм трудолюбив“.
При изчисляване на резултатите се оказало, че тези, които са се занимавали със спорт в детството, са си дали по-високи оценки.
По скалата за постоянство 57% от анкетираните дали най-висок резултат. Най-ниски резултати по скалата за издръжливост са дали тези, които не са посещавали спортни секции.

Коментари
Последни видеа

Всяко начало

09 декември 2022 г.