Търсят се идеи за по-добър живот на децата със специални нужди

Карин дом стартира конкурс за ученици и студенти

05 октомври 2016 г.

Децата със специални нужди са във фокуса на нов конкурс "Посланици на доброто", чрез който гражданската организация Карин дом търси оригиналните идеи на млади хора. Идеята е да стимулира доброволчеството и филантропията сред ученици и студенти, тяхната активност и ангажираност към оциални каузи. Организацията от 20 години предоставя професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства и работи за изграждане на толерантност в българското общество.

В новия проект могат да участват ученици и младежи от държавни и частни училища, висши учебни заведения, спортни, музикални и други школи, спортни клубове в град Варна. Идеите ще се реализират групово, като няма ограничение за броя на участниците в групите. Одобрени и финансирани ще бъдат 12 проекта.

Идеите на участниците могат да бъдат насочени към творчески, спортни, музикални или други инициативи, благотворителни кампании или друг вид дейности, чрез които младежите във Варна да станат посланици на промяната във взаимоотношенията с децата със специални потребности.

Всички, които проявяват интерес да се включат в конкурса за младежки доброволчески идеи на Карин дом, могат да научат повече на мотивационните срещи на 10 и 14 октомври в сградата на фондацията.
В срещите ще се включат личности с опит в подготовката на проекти и доброволчески инициативи, а психолог от Карин дом ще запознае участниците с предизвикателствата пред децата с увреждания и техните семейства. Как да бъдем по-солидарни, етични и толерантни към нашите различни връстници, съученици, съседи. Всеки участник ще може да сподели своята идея, да намери отговор на въпросите си, за да я реализира по-успешно. Оценяването ще стане от комисия на база реална приложимост, креативност и въздействие.

Срокът за кандидатстване е до 31.10.2016, а срокът за реализиране на проектите - до 31.05.2017 г.

Повече информация можете да намерите на www. karindom.org или тук.

 

 

 

Коментари
Последни видеа