Цитат на деня

01 ноември 2016 г.

Снимка: Shutterstock

"Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот."

Стоян Омарчевски, политик, министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски (1920-1923 г.)

Коментари
Последни видеа