Далай лама за проблемите, решенията и страховете ни

11 май 2019 г.

Снимка: Shutterstock

"Ако проблемът може да бъде решен, не си струва да се безпокоите. Ако проблемът е неразрешим, да се безпокоите е просто безсмислено." 
Далай Лама 

Коментари
Последни видеа