Как да научим детето да печели приятели

Няколко прости стъпки, съобразени с възрастта и потребностите му

04 август 2020 г.

Илюстрация: Guliver  / iStock

Приятелите винаги създават чувство на взаимна принадлежност и привързаност, духовна близост и подкрепа в живота. Колкото повече приятелски отношения създаваме, толкова в по-голяма безопасност се чувстваме. Тези отношения обаче не са даденост. Трябва да се изградят, а родителите могат да помогнат на детето и да го насочат в правилната посока.
Ето как, разказва детският психолог Ирина Чеснова.
Не всеки човек се ражда с интуитивното познание как да създава и съхранява близки емоционални връзки, но това може да се научи. Най-лесно с личен пример - когато мама и татко се обръщат и държат с децата си като с приятели.
Важни са посланията и акцентите, които могат да ориентират хлапето в сложния свят на взаимоотношенията с връстници и възрастни.

Съвсем малките (1-3 г.) 

Те не играят заедно, а по-скоро успоредно. За тях играчките са много по-интересни от колкото другото дете в пясъчника. От него те очакват по-скоро внимание към самите себе си, водени от идеята: „Виж какво имам аз“.
Задача на възрастните е, да му помогнат да види , че детето до него е жив, интересен човек също както и то. Затова е добре да го насочат с думи. Например: „Ето, Ани дойде да те погали и да те успокои, когато ти беше разстроен и плачеше!“
И да посочат приликите между тях. „Ти танцуваш, и Ани танцува. Ти пляскаш с ръце и Ани пляска с ръце!“

Здравият възел на приятелството се завързва, когато те заедно се занимават с нещо интересно и увлекателно и, когато чрез действията и преживяванията, интересът на едното към другото дете естествено  нараства.

В предучилищна възраст

За тях е важна общата игра.

Снимка: Guliver  / iStock

За да се получи, трябва да се договорят, да следват определени правила, да се опитат да съгласуват интересите си, да решават общ проблем, да излязат заедно от ситуация.
Така в игра те градят важни навици за общуване.

Учениците

Походите в планината, екскурзиите, разходките, слушането на музика или писането на домашни заедно е важно за тях. Там, където общата работа ги събира, дружбата се създава лесно и бързо.

Колкото е по-голямо детето, толкова по-изявена е потребността му от емоционална близост с приятели, усещането за общност, свързаност, възможност заедно да съпреживяват, да се подкрепят, да поговорят и обсъдят това, което ги вълнува.

Снимка: Guliver  / iStock

За малкото дете е важно да се създават условия, а за подрастващите – да се предлагат ситуации и среда, където могат да създадат приятелства – на детската площадка, с деца на ваши приятели, спортни секции, театрални и езикови студия ...
Това е задачата на родителите.

Коментари
Последни видеа