Защо раждането у дома може да е опасно

Рискът от перинатална смъртност в такива случаи нараства близо 3 пъти

17 ноември 2022 г.

Снимка: Shutterstock

Въпреки че през последните няколко години все повече се обръща внимание на начина, по който жената ражда, така че това да е максимално безопасно, да се предскаже точна дата, както и продължителност на бременността с абсолютна точност няма как да се случи.

Поради тази причина, а в по-редки случаи и по желание на майката, раждането може да започне и завърши в извънболнични условия, в потенциално опасна за майката и бебето обстановка. Но до момента проучванията, които показват тази страна на подобно раждане са твърде малко.

Какво показват резултатите

Израелски учени са се наели с тази нерадостна задача и резултатите от изследването им показват, че перинаталната смъртност е три пъти по-висока, ако раждането протича в извънболнични условия. Изследователите са изучили обстоятелствата и данните от 243 682 раждания, проведени между 1991 и 2014 г.

Учените под ръководството на Джил Гутвиртц от Университет „Бен Гурион“ са разглеждали само случи на раждания на едно дете с цел да изключат възможното влияние на количеството деца от едно раждане върху анализа на резултатите.

Изследователите са пресметнали, че от всички родилки 1,5% са родили извън болница: една четвърт от тях не е получавала необходимите грижи по време на бременността (в сравнение с 8,7% от жените, които са родили в болница). Извън възможните променливи, включително здравето на майката, възрастта й, пушене и т.н., на 1000 раждания извън болница се случвали средно по 15 смъртности, а при на 1000 в болница – средно 5.

Какви са изводите на специалистите

Така че изводът на авторите е очевиден: непланираното раждане извън болнични условия е независим фактор, който повишава перинаталната смъртност. Изследователите настояват за това, че процесът на раждането на детето трябва да бъде в специални условия и под наблюдението на специалист – с цел да се предотвратят опасните за живота последствия както за детето, така и за майката.

Перинаталната смъртност показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1000 родени (живородени и мъртвородени).

По материали от Дети

Коментари
Последни видеа