Ако на 6 месеца бебето не гука

Нарушения и забавяне на говорното развитие (част IV)

Снимка: Guliver / iStock

Обичайно на около 6 месеца всички бебета, които се развиват нормално, гукат и бръщолевят. Тези, които страдат от някои заболявания или изостават в развитието си, може нито да гукат, нито да пробват „бебешкия език“, известен като бръщолевене.
Например при деца с аутизъм гукането може да се забави, а в някои случаи и въобще да липсва.
Децата, родени със синдром на Даун, също може по-късно да започнат да гукат. Забавянето е обикновено около 2 месеца, в сравнение с нормално развиващите се.

Гука ли глухото дете

Редица научни експерименти са правени, за да се установи дали деца, при които слухът е нарушен, могат да произнасят типичните за бебета първи звуци. Те доказват, че гукането може да се появи в същата възраст и в подобен вид, както при нормално чуващите деца. По-нататъшното развитие на речта обаче зависи от възможността на бебето да чува себе си. По тази причина глухите деца престават да бръщолевят по-рано отколкото чуващите.

Бебетата започват да гукат, под въздействие на стимули, но при глухите деца свързването на гласни и съгласни в сричка може да се отложи и въобще да не се състои. Слабочуващите, след като сложат кохлеарен имплант,  започват да чуват реч и да възпроизвеждат звуци както и здравите деца.

Снимка: Guliver / iStock

Това доказва, че слуховият опит и необходим за развитие на речта. 

Как да помогнем

За да помогнем на детето да възприема по-добре езика (да разбира това, което чува) и да иска да гука и да издава звуци, е нужен стимул.
Говорете му. Тук няма правила. Може да четете книжка, да разказвате какво правите, да описвате какво виждате, какво се намира на масата или на полицата в магазина – всичко ще е от полза за развитие на езиковите способности не бебето. То обожава да му говорите, да слуша вашия глас и да опитва да подражава. Така то се учи да говори.

- Дайте му играчка и му разкажете:Това е куче. То е жълто, казва: Бау-бау!“

- Поддържайте зрителен контакт с бебето, докато то „разговаря“ с вас. Без значение е, че от бътвежа му нищо не се разбира, го гледайте в очите, усмихвайте се, отговаряйте и го насърчавайте.

- Участвайте в бърборенето. Ако бебето имитира звуците, които вие издавате, ги повтаряйте отново и отново. Това може да ви се стори отегчително и глупаво, но за бебето е особено интересно. Те се стимулира от вокализацията, така че за него звуците не са само забавни, а и начин на общуване.

- Задавайте много въпроси. „Трябва ли , според теб да отидем на разходки в парка?“, „Ти как мислиш, баба ще се радва ли, ако ѝ напишем картичка?“
 След това сами отговаряйте. „Да, аз мисля, че баба много ще се зарадва на такава картичка!“  
Наистина вие говорите сами със себе си, но на практика моделирате разговор тип „въпрос-отговор“

- Ако не знаете за какво да говорите, разказвайте на бебето какво правите в момента. „Мама сега си облича роклята. Сега ще сложи обувките – една и втора. А след това – идва ред на жилетката. Ето тази – с червените цветя !“
Дори в началото бебето да не разбира какво точно му приказвате, с времето ще започне.

- Четете му книжки. Те са най-добрият източник на нови думи. Четенето  позволява на бебето да слуша как звучи фразата. Така гукането и бръщолевенето постепенно стават строителни елементи на бъдещата реч. И дори най-глупавите звукоподражателни звуци му позволяват да упражнява артикулационния си апарат, който му необходим, за да проговори един ден. 

Източник: Доктор. ru, адаптация Мона Василева

 

Коментари
Последни видеа