Видовете семейни правила и как да ги прилагаме

За да се разбираме по-добре

12 януари 2020 г.

Илюстрация: Guliver / iStock

Когато са ясни и справедливи, правилата помагат на децата и младите хора да разберат къде са границите и какво се очаква от тях, но и на възрастните - да бъдат постоянни в начина, по който се отнасят помежду си и към децата. Те ни помагат да се разбираме по-добре, да общуваме мъдро и да се уважаваме, пише Академия за родители.

Кой ги определя

Важно е всички членове на семейството да участват при определянето на правилата, доколкото им е възможно.

Деца дори на 3 години могат да проведат смислена дискусия с родителите за това какво са правилата и защо са необходими.

Колкото по-големи са, толкова по-активно могат да се включат. А колкото по-активно участват, толкова по-голяма отговорност ще поемат за собственото си поведение.

За какво да са правилата?

Изберете най-важните неща:

безопасност

маниери

учтивост

всекидневни задължения,

как се държите един към друг

Правилата във всяко семейство са различни. Стандартите, които залагате, са повлияни от вашите ценности, разбирания и нужди.

Видове правила

Правилата са най-различни, но имат нещо общо: специфични са и са лесни за разбиране.

"Позитивни" правила

Те са добри инструменти за заучаване на добро поведение. Няколко примера:

Храни се седнал.

Бъди любезен.

Слагай предпазен колан.

Дръж се възпитано.

Спазвай вечерния си час.

"Не" правила
Използвайте забрани, когато не можете да използвате позитивни правила. Например:

Не плюй на улицата.

Не ме изнудвай в супермаркета.

Основни правила
Те важат навсякъде, без изключение. Правилото за маниерите е добър пример.

Обстоятелствени правила
Хубаво е някои правила да важат само за конкретни ситуации:

- по време на пътуване

- когато сме на гости

- когато използваме компютъра

Колко правила?
Няколко, но ясни правила са по-ефективни от дълъг списък със забрани. Особено за по-малки деца. Ако детето често ги нарушава, може да ви се наложи да изберете битка за спазване на основни правила, касаещи безопасност и честност.

Как да поставим правилата?

Децата и тийнейджърите оценяват участието в процеса. Това не означава, че няма да нарушат правилата, но ще им помогне да разберат по-добре необходимостта от тях.

Много семейства намират за полезно записването на правилата. Това предотвратява спорове, и позволява да ги закачите на хладилника или на друго видимо място.

При тийнейджърите е по-полезно правилата да са на по-лично място, но достатъчно достъпно.

Кога да започнете с правилата?

Можете да започнете с прости правила, когато езиковите възможности на детето му позволяват да ги разбере.

Коментари
Последни видеа