Детето има нужда от дисциплина, не от наказания

Каква е разликата между двата подхода на възпитание

22 ноември 2022 г.

Илюстрация: Getty

Дисциплината е свързана с правила, норми, но не и с принуда. Тя не налага груби, твърди действия. Нито пък е метод, който възрастните прилагат към непослушните деца.

Дисциплината е учене
Всъщност, дисциплинирайки детето, родителите го учат да различава доброто от злото. Чрез дисциплината то започва да разбира как да успее да изпълни мечтите си и да бъде щастливо в нашия постоянно променящ се и пълен с правила свят.
Чрез дисциплина детето, което е фокусирано само върху собствените си нужди, става отговорен възрастен.

То става човек, който следва общоприетите правила на поведение и спазва законите - тоест знае как да живее в обществото. Най-важното качество, което притежава дисциплинираният човек, е способността да се контролира. Той знае как да коригира поведението си в зависимост от променящите се обстоятелства. 
Точно на това родителите трябва да учат децата си.

По какво наказанието се различава от дисциплината
Наказанието всъщност е „глоба“ за нарушението. За разлика от наказанието, дисциплината не е свързана с чувството на страх.
Когато детето е заплашено и знае, че ще има наказание, то става послушно. Но не защото уважава родителите си и защото разбира какво искат от него, а защото го е страх.
Докато дисциплинирайки го, то самото разбира защо не трябва да прави това, което е направило. И е много вероятно да не повтори грешките си.
Проучванията показват, че децата, които често са наказвани, са изложени на повишен риск от психични разстройства - предимно разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.
Те слабо контролират емоциите си, проявяват агресия, тормозят съучениците си, а успехът им в училище се понижава. 
Това е така, защото наказанието засяга така наречения "емоционален" мозък – той просто се вцепенява от ужас от последствията от неправилното поведение.
Дисциплината, от друга страна, се обръща към „мислещия“ мозък, който предварително се научава да променя погрешното поведение, за да избегне тези последствия.

Снимка: Shutterstock

Как да действате, без да наказвате
За много родители наказанието е единственият ефективен възпитателен  метод, който познават. И това е лесно за обяснение: родителите им са постъпвали така с тях.
Но човек има уникална способност - той може да наблюдава поведението на околните, да го  имитира, да им подражава, за да достигне желаната цел. 
За да осигури тази способност, човешкият мозък дори има специална система от огледални неврони. Ето защо е толкова важно родителите да служат като пример за подражание на децата си – тоест да им дават пример за поведението, което очакват от тях.

- Просто казано, ако искате децата ви да ви уважават, самите вие ​​се отнасяйте с уважение към тях.

- Ако не искате децата ви да не крещят и да не нагрубяват другите, не го правете и вие.

- Ако искате децата да бъдат добри, проявявайте доброта и вие към тях. 

В образованието добре известното правило „Отнасяй се към другите така, както искаш те да постъпват с теб“

По материали на parentingforbrain.com, psychologytoday.com, Мона Василева

 

 

Коментари
Последни видеа