Детство без решетки

Реформа в детското правосъдие

13 август 2016 г.

Закон за борба с противообществените прояви. Как ви звучи? Като нещо отпреди 60 години? Има-няма толкова.

На базата на този закон днес, в 21 век, 2016 година, деца продължават да бъдат осъждани за престъпления, за които повечето възрастни не търпят наказание. Като към това се прибави и фактът, че детските престъпления обикновено са обвързани с престъпленията и „противообществените прояви“ на възрастни, положението става абсолютно нетърпимо.

Ясно е, че правосъдната система не работи, но тя е още по-несправедлива, що се отнася до децата. Заради това България е критикувана постоянно, но засега реформата липсва или се прави на парче, без да има цялостна стратегия.

И само един пример: ако едно дете бъде вкарано в дом за деца, лишени от родителски грижи, защото е малтретирано вкъщи, и то пък взема да реши да избяга, какво е редно да направим за него – да го настаним във възпитателно училище-интернат (по-известно като затвор за непълнолетни), или да се опитаме с всякакви усилия да подобрим живота му, за да не се чувства зле и да не започва живота си с фалстарт?

Държавата избира интерната. А на нас ни се струва, че можем и повече.

Запознайте се с кампанията Детство без решетки на Български хелзинкски комитет, Институт по социални дейности и практики и Национална мрежа за децата.

Елисавета Цалова

 

Коментари
Последни видеа

Смелост

09 февруари 2023 г.