6 принципа на Мария Монтесори за подготвената среда

Тя е много важна за успеха на всяко дете

Главната цел на подготвената среда е, доколкото е възможно, да направи порастващото дете независимо от възрастните.

Мария Монтесори, The Secret of Childhood, 1966.

Идеята на известния педагог Мария Монтесори за подготвената среда се основава върху разбирането, че всичко, с което детето контактува, ще улесни и ще увеличи максимално неговото самостоятелно учене и изследване. В спокойната, добре подредена среда то има възможност за много движение и активност, следвайки свое собствено темпо. Комбинация от свобода и самодисциплина, ръководени от околната среда.

Следвайки следните 6 принципа можем да изградим качествена подготвена среда, която е толкова важна за успеха на едно дете:

1. Свобода

Монтесори вярва, че детето трябва да бъде свободно да изследва и да следва собствените си естествени импулси, като по този начин развива своя потенциал и повишава знанията си за света около него. В подготвената среда детето трябва да преживява свобода на движение, свобода на изследване, свобода да общува социално и свобода от намеса от другите. Тази свобода в крайна сметка води до по-голяма свобода: свобода на избора.

2. Структура и ред

Структурата и редът изглеждат като опозиция на свободата? Твърдението не може да бъде по-далеч от истината. Структурата и редът в Монтесори класната стая отразяват прецизно усещането за структура и ред във Вселената. Класната стая е микрокосмос, в който детето започва да интернализира реда, който го заобикаля, като по този начин дава смисъл на света, в който живее.

Монтесори заявява, че има чувствителен период за ред, който настъпва на възраст между 1 и 3 години. Това е, когато детето започва да прави изводи от света около него. Ако не съществува ред в неговата среда, детето няма да може да потвърди констатациите си.

3. Красота

Монтесори средата трябва да бъде красива. Независимо в каква сграда се помещава училището – класическа, на градски булевард или в дневната у дома – средата трябва да бъде хармонична. Чиста и добре поддържана, околната среда трябва да говори за мир и спокойствие, да кани детето да влезе и да работи.

4. Природа и реалност

Мария Монтесори е изпитвала дълбоко уважение към природата. Тя вярва, че трябва да използваме природата, за да вдъхновяваме децата. Затова Монтесори учителите често извеждат децата в природата, вместо да ги ограничават в класната стая. Ето защо и естествените материали се предпочитат в подготвената среда. Истинското дърво, тръстиката, бамбукът, металът, памукът и стъклото са с приоритет пред синтетиката или пластмасата.

Това е мястото, където децата използват реални предмети с детски размер. Мебелите също следва да са с размер на детето, така че то да не е зависимо от възрастните. Гребенът, чашите, клещите, лопатката и метлата трябва да се поберат в ръката на детето. Така движението, изследването и употребата гарантират, че детето ще си служи с тях с лекота и ще изпитва желание да довършва започнатия процес.

5. Социална среда

Когато имат свободата да общуват, децата се научават да насърчават и развиват чувство за състрадание и съпричастност към другите. Така те стават по-обществено информирани, подготвят се да работят и да играят на групи. Това социално взаимодействие се поддържа в цялата училищна среда и се насърчава с разнообразните възрастови

6. Интелектуална среда

Ако горните аспекти не са спазени, интелектуалната среда няма да постигне целта си – да развие цялостно личността на детето, а не само интелекта му. Преминавайки през петте области на учебната Монтесори програма (Практически живот, Сензорни, Езикови, Математически и Културни теми) детето има структурата, която е в челните редици на творческата работа в класна стая.

Прецизно подготвената Монтесори среда дава на децата свободата да развият напълно своя уникален потенциал чрез подходящи сензорни материали, които се движат йерархично от прости до сложни и от конкретни до абстрактни.

Коментари
Последни видеа