Смяна на училище – какво предстои

Как да намалим стреса и какво да обмислим два пъти

Снимка: Shutterstock

Предстои детето да смени училището. Причините са различни – местене в друг град, ново жилище в друг квартал или пък проблеми с учебния материал, учителите, съучениците...
Някои родители предприемат стъпката, за да търсят по-добро развитие на детето в по-престижно училище, други точно обратното – смятат, че натоварването му е прекалено и искат да го освободят от стреса.

Каквито и да са причините, преходът от едно училище в друго създава проблеми. И колкото детето е по-голямо, толкова по-сложно приема промяната и се тревожи повече. То се вълнува как ще завърже нови приятелства, дали ще се впише в колектива, учителите дали ще се достатъчно добри ...

Какво могат да направят родителите?

Добре е предварително да се срещнат с новите учители, да се уговори време, когато е удобно и детето да посети училището и да се срещне с тях, за да поговорят не само за учебниците, а и за условията.
Помолете класната предварително да разкаже какви са децата в класа и, ако може дори поканете някои от тях в къщи, за да се запознаят предварително с вашето дете. 
Разходете се заедно, разгледайте стола, бюфета, тоалетните... Това са важни неща, които ще му помогнат по-леко да се адаптира, когато остане само.

След срещата в училище, внимателно слушайте детето – то ще сподели впечатленията си от новото място и от децата. 
За момиченцата в 3-4 клас е много важно да обсъдете дрехите, униформата, прическата – всички детайли на външния вид са от значение за тях.

Ако местите детето заради конфликтна ситуация в предишното училище, обмислете още веднъж решението си. Важно е да разберете какво точно се е случило. В противен случай може да ви се наложи след година да сменяте отново училището.

Някои деца са по-конфликтни – трудно се вписват в колектив, трудно изграждат приятелства с връстниците си. И понеже непрестанно спорят и са на нож с другите, и те странят от тях и повтарят: „Ти само пречиш“ .
Където и да преместете това дете, конфликтите ще вървят с него и ще се повтарят. Това е така, защото никой не го учи как да се справя. В този случай не е нужно да сменяте училището, а да потърсите помощ от детски терапевт. 
Именно такива ситуации на агресия, пренебрегване, изолиране, малтретиране, налагат компетентна помощ и подкрепа, а не местене в ново училище. 
Детето се учи как да се защити, следвайки примера на възрастните около себе си. Те му показват кое е добро, кое лошо и как трябва да бъде.
Затова е добре да обясните на детето и да му покажете, че да се обижда, блъска, малтретира някой е лошо, и това поведение  въобще не е нито „закачка“ нито „ невинна игра“.

Юлия Горбачева, психолог, адаптация Мона Василева

Коментари
Последни видеа

Мисия

17 юни 2019 г.