За желаещи да станат SOS приемни родители

Те могат да са семейства, партньори или отделни кандидати

03 април 2017 г.

Сдружение SOS Детски селища България - първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск, пита: Желаете ли да станете SOS приемни родители в София?

Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство и вече над четвърт век осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа, като предлага „семеен тип грижа“.

SOS Детски селища предоставя приемна грижа чрез SOS приемни семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна.  Деца, разделени от родителите си, растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. Децата посещават училищата и детските градини и са включени в естествената си детска среда и местната общност. С тях работят квалифицирани екипи от педагози, психолози, психотерапевти, логопеди и социални работници, които подпомагат тяхното развитие .    

Желаещите да станат SOS приемни родители в София могат да бъдат семейства, семейни партньори или отделни кандидати, които искат да отглеждат приемни деца и да предлагат услугата „приемна грижа“ в собствените си домове.

На приемните родители SOS Детски селища България предлага:

  • Начално и поддържащо обучение;
  • Консултиране, подкрепа и супервизия (индивидуална и групова);
  • Подпомагане от квалифицирани детегледачки;
  • Материална подкрепа за подготовка на пространството в дома за прием на дете;
  • Ежемесечна материална подкрепа за развитието на детето, настанено в приемното семейство;
  • Услуги за децата, настанени в приемните семейства чрез Център за обществена подкрепа и Екип по приемна грижа – педагогическо консултиране и подкрепа, психологическа и психотерапевтична подкрепа, групова и индивидуална работа, професионално ориентиране и консултиране.

При интерес можете да се обърнете към Гергана Видинова 0885 999712 или  Gergana.vidinova@sosbg.org.

 

Коментари
Последни видеа