Заетите хора вземат по-разумни решения

Най-нерационално мислим на гладен стомах

15 април 2019 г.

Снимка: Shutterstock

Заетостта и липсата на свободно време са сред големите проблеми на съвременния свят, но докато отчитаме негативните аспекти от това в живота ни, учените откриха и нещо положително – постоянната заетост влияе благоприятно на решенията, които вземаме.

Международен екип учени от САЩ и Хонконг изследваха потенциала на деловите хора и влиянието на тяхната ангажираност при вземането на решения, разказва medikforum, като цитира публикация за това изследване в научното издание Medical News Today. По мнението на експертите, увлечеността в деловите процеси, работата или ученето помагат да вземаме по-добри и по-разумни решения.

В хода на работата сътрудници на филаделфийския Университет Темпъл в Пенсилвания и Университета на науките и технологиите в Хонконг провеждат редица експерименти с доброволци. Те отговарят подборно как тяхната заетост влияе на вземаните решения.

Първата половина от участниците имала голям брой задачи, с които да се занимава през деня, а другата половина нямала никакви ангажименти. После хората и от двете групи трябвало да вземат решения по редица разнообразни въпроси, с които всеки човек се сблъсква всекидневно – от физически упражнения до финансови разходи.

Най-успешно се справяли с решенията участниците от първата група, които имали много занимания през цялото време на тестовете. Причината за това учените обясняват с повишената самооценка при изпълняване на задачите и чувството за собствена значимост.

Но учените не пропускат да припомнят, че работата, която трябва да се отхвърли за ограничен период от време и вземането на важни решения е стресираща комбинация.

Преди време шведски екип изследователи доказа несъмнено, че не бива да вземаме важни решения на гладен стомах и когато предстои сериозен избор, трябва да сме добре нахранени. Това е така, защото когато сме гладни, организмът изработва хормона грелин, който ни прави по-импулсивни и склонни към необмислени постъпки. Основният извод е, че гладът пречи на рационалното мислене.

Марина Атанасова

Коментари
Последни видеа

Разговор

19 октомври 2019 г.