40 организации учредиха Алианс за утвърждаване на ранното детско развитие

В партньорство с УНИЦЕФ и Световната здравна организация

20 октомври 2018 г.

Снимка: Guliver / iStock

40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица в партньорство с детския фонд на ООН - УНИЦЕФ и Световната здравна организация обединиха усилия с обща цел - да осигуряват пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст.

Те преди няколко дни учредиха в София Алианс за ранно детско развитие, който ще подкрепя ранните години от живота на всеки – от раждането до прехода към училище. Защото те имат голямо значение за психическото и физическото здраве, поведението, ученето през целия живот и цялостното благополучие на човека.

Нарасналото разбиране в световен мащаб за значимостта на този период за изграждането на личността и нейната социална и икономическа реализация, постепенно поставиха инвестициите в ранните години във фокуса на публичните политики в много страни. През последните години тези въпроси намериха отражение и в обществените дискусии в България, свързани с грижите за малките деца и техните семейства, се казва в съобщението за учредяването на Алианса.

За да постигне своята мисия за най-добро начало в живота на всяко дете в България, той ще работи за утвърждаване на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет. Ще се фокусира също върху укрепване на националните системи в областта на здравеопазването, социалната закрила и образованието за насърчаване на ранното детско развитие.

Той ще реализира дейности по разпространение на опит и знания сред професионалисти и родители, застъпничество за политики, които осигуряват пълноправни възможности за развитие, както и за създаване на подкрепяща обществена среда и нагласи към правата и благосъстоянието на най-малките членове на обществото ни.

Коментари
Последни видеа