Успехът на първокласника може да се предскаже

Кои фактори го определят освен семейния бюджет

Снимка: Guliver / iStock

Прогресът на първокласниците по математика и роден език на края на учебната година се определя от нивото на предучилищната подготовка и социално-икономическия статус на родителите. Това показва ново изследване, съобщава family.rambler.ru.

Учените проучили данните на около 1300 първокласника от 38 общообразователни училища, гимназии и лицеи в началото и в края на учебната година. Проверили навиците на децата в речевата култура (писане, запас от думи, четене) и по математика (събиране, изваждане, умения да се решават задачи). Различията на показателите след края на учебната година станали показателни за прогреса на учениците по различните предмети.

Изследователите са оценявали също и социалното и емоционалното развитие на учениците, професионализма на учителите и характеристиките на семейството (образование, професионален статус, материално положение, възпитателни практики).

В резултат специалистите изяснили, че статусът на училището влияе на успеха на детето – резултатите в училищата с по-голям статут били по-силни, въпреки че този резултат е от последващо значение.

Работата е в това, че в такива училища като цяло учат по-подготвени деца, а техният абсолютен прогрес за годината практически съвпада с прогреса на учещите се в обичайни училища.

„Най-голямо влияние на успеха на детето по математика през първата година оказва предучилищното ниво на подготовка по предмета и социално-икономическия статус на семейството, който, в много от случаите, е вследствие на доброто образование на родителите“, обясняват изследователите.

Въпросът за възможността да се прогнозира ефективното обучение в училище винаги ще бъде един от най-актуалните както за родителите, така и за учителите. Затова свързаните с тази тема изследвания продължават.

 

Коментари
Последни видеа