Момчетата по-успешни, ако в класа има повече момичета

Успехът им в училище е по-висок

14 ноември 2017 г.

Снимка: Guliver / iStock

В училищата, където момичетата са повече, успехът на момчетата е по-добър и те се учат по-добре. Това установи проучване на екип от Холандия, след анализ на резултати от тестване на 281 095 ученици от 33 страни по света.
Учените установили, че в конкурентна среда сред повече момичета, те се съсредоточават по-добре над учебния материал, по-добре четат и имат по-висок успех. Това е първото проучване в тази посока.

Изводите са направени въз основа на анализ на тестове от международна програма за оценка на образователните постижения на учащите се – PISA (Programme for International Student Assessment). Те се провеждат на всеки 3 години и през 2015 г. в него са взели участие 72 страни.
Тестовете PISA са проведени сред 15-годишни ученици. Те включват задачи по математика, въпроси в областта на естествените науки, проверка на способностите по четене, грамотност и правилно възприемане на текстовете. И според резултатите се прави рейтинг на страните-лидери във всяко от трите направления.

Учените използвали данни от проверка по четене през 2009 година. Като включили няколко текста от различни жанрове, например откъси от романа „Сто години самота“ и вестникарски материали.
Учениците чели и отговаряли на няколко въпроса, свързани със съдържанието на прочетеното.
Така учените стигнали до извода, че в училищата, където момичетата са над 60%, участниците в тестовете получавали по-висок оценки. Този ефект най-силно бил изразен при момчетата. 
Успехът на учениците зависел също така количеството учители и родители с висше образование, но то оказвало еднакво влияние както на момичетата, така и на момичетата.

Какво е обяснението, според авторите на проучването.

Добре известно е, че момичетата се справят по-добре със задачи, които налагат по-голяма концентрация на вниманието.

Освен това, момичетата много често приемат четенето като хоби и в свободното си време четат повече. Когато те имат числен превес в класа, това оказва влияние на атмосферата и стимулира всички останали да четат повече. Изследването е публикувано в сп. School Effectiveness and School Improvement. 
Предишно проучване сочи, че в 70 на сто от районите на света, момичетата са с по-високи резултати в средното училище от момчетата.

Източник: rambler.ru, адаптация Мона Василева

Коментари
Последни видеа